Leczenie przewlekłych hemoroidów - Hemoroidy

Leczenie przewlekłych hemoroidów

Przewlekłe hemoroidy – przewlekłe patologiczne zwiększenie splotu jamistego tętnicy w odbycie, któremu towarzyszy krwawienie, wypadnięcie, zakrzepica i naruszenie hemoroidów. Jest to najczęstsza choroba proktologiczna. Dane dotyczące częstotliwości patologii są niejednoznaczne. Według statystyk 13-14.5% dorosłej populacji cierpi na chroniczne hemoroidy w Rosji. Zagraniczni naukowcy wskazują dane z 4,4 do 36%. Badacze uważają, że powodem tak kontrowersyjnych informacji statystycznych jest częsty bezobjawowy przebieg przewlekłych hemoroidów. Według danych amerykańskich proktologów, 80% pacjentów z guzami hemoroidalnymi wykrytymi podczas rutynowego badania lekarskiego nie szukało pomocy z powodu braku reklamacji. Zabieg przeprowadzają eksperci z zakresu proktologii.

Przyczyny przewlekłych hemoroidów

Hemoroidy występują, gdy patologiczne powiększenie tętniczo-żylnych splotów jamistych, które powstają w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego i ich struktura przypominają ciała jamiste zewnętrznych narządów płciowych.Jedna grupa takich splotów znajduje się powyżej linii zębatej, w warstwie podśluzówkowej dolnych części odbytnicy. Drugi znajduje się pod linią zębatą, w tkance podskórnej strefy wyjścia z kanału odbytu. Obie grupy formacji są połączone anastomozami.

Ze względu na zdolność wypełniania krwią ciała jamiste w okolicy odbytu zapewniają dodatkowe uszczelnienie odbytu po zamknięciu zwieracza. Tradycyjnie zakładano, że przewlekłe hemoroidy są wynikiem żylaków danej strefy anatomicznej, jednak współcześni badacze uważają, że choroba rozwija się pod wpływem wielu czynników. Wśród czynników przyczyniających się do występowania przewlekłych hemoroidów jest wzrost ilości krwi w ciałach jamistych z powodu przyspieszenia dopływu tętnic i / lub spowolnienia odpływu żylnego, zakrzepicy, zmian zapalnych w ścianie naczynia i procesów dystroficznych w mięśniach i więzadłach tej strefy anatomicznej.

Ustalono, że u pacjentów z przewlekłymi hemoroidami górna tętnica odbytnicza jest szersza niż u zdrowych ludzi.Ponadto u pacjentów z tą patologią obserwuje się zwiększenie liczby i gęstości małych naczyń w okolicy odbytu. Ze względu na osłabienie mięśni i więzadeł, hemoroidy stają się mobilne. Ciśnienie masy kałowej i naprężenie przyczyniają się do przemieszczenia węzłów w kierunku dalszym. Przy długim przebiegu przewlekłych hemoroidów, zwyrodnieniowo zmienione więzadła są łamane, węzły zlokalizowane powyżej linii zębowej zaczynają wypadać z odbytu.

Lista warunków sprzyjających rozwojowi przewlekłych hemoroidów, eksperci obejmują siedzący tryb życia, siedzący tryb życia, złą dietę, zaparcia i ciężki wysiłek fizyczny. Niektórzy badacze wskazują, że przewlekłe hemoroidy są częściej diagnozowane u osób z wielostopniowymi ruchami jelit (wariant normy fizjologicznej, w której masa kału nie jest uwalniana natychmiast, ale w kilku etapach, oddzielonych krótkimi okresami czasu), jeśli mają nawyk przyspieszania defekacji przez nadmierne obciążenie. U kobiet przewlekłe hemoroidy często rozwijają się w czasie ciąży, co jest spowodowane wzrostem ciśnienia w jamie brzusznej.Istnieje predyspozycja genetyczna.

Klasyfikacja przewlekłych hemoroidów

Biorąc pod uwagę lokalizację hemoroidów (powyżej lub poniżej linii zębowej), wyróżnia się zewnętrzne, wewnętrzne i kombinowane formy choroby. Podczas przewlekłych hemoroidów występują cztery etapy:

 • Etap 1 – krwawienie z odbytu. Pacjenci z chronicznymi hemoroidami mogą skarżyć się na dyskomfort w odbycie. Utrata hemoroidów jest nieobecna. Występuje wzrost w układzie naczyniowym błony śluzowej i początkowe zmiany dystroficzne w szkielecie mięśniowo-więzadłowym.
 • Etap 2 – u pacjentów z przewlekłymi hemoroidami wykrywane są krwotoki, świąd odbytu, wydzielanie śluzu i utrata węzłów z ich późniejszą samo-redukcją. Zmiany dystroficzne mięśni i więzadeł są niewielkie.
 • Etap 3 – Objawy kliniczne są podobne do drugiego etapu przewlekłych hemoroidów. Niezależne repozycjonowanie hemoroidów jest nieobecne, po wypróżnieniu pacjent musi dopasować węzły dłońmi. Dystrofia mięśnia-więzadłowego szkieletu postępuje, mięśnie tracą elastyczność.
 • Etap 4 – Intensywne bóle i nietrzymanie stolca są dodawane do wymienionych objawów klinicznych przewlekłych hemoroidów. Węzły często wypadają z odbytu, ich ręczna repozycja jest trudna. Występuje wyraźna dystrofia mięśni i więzadeł, któremu towarzyszy niepowodzenie szkieletu mięśniowo-więzadłowego.

Objawy przewlekłych hemoroidów

Choroba rozwija się stopniowo. Początkowo pacjenci z chronicznymi hemoroidami odnotowują niewielki dyskomfort i uczucie ciężkości w odbycie. Po pewnym czasie dyskomfort staje się bardziej wyraźny, pojawia się krwawienie z powodu uszkodzenia hemoroidów podczas defekacji. Krew w przewlekłych hemoroidach jest jasnoczerwona, pojawia się po wypuszczeniu kału, płynie z tętnic, które dostarczają krew do tętniczo-żylnych splotów jamistych. Jeśli podczas poprzedniego wypróżnienia część krwi pozostaje w odbytnicy, przed pojawieniem się mas kałowych, ciemne skrzepy mogą zostać uwolnione z odbytu.

W początkowych stadiach przewlekłych hemoroidów krwawienie jest zwykle niewielkie, występuje tylko wtedy, gdy zaparcia i naruszenie diety, zatrzymują się samodzielnie i nie wymagają zapewnienia wykwalifikowanej opieki medycznej.Krew znajduje się w postaci kropelek na płótnie i papierze toaletowym lub jest uwalniana w niewielkiej strudze po akcie defekacji. Wraz z postępem chronicznych hemoroidów krwawienie staje się regularne i obfite. Krew pojawia się z każdym aktem wypróżniania i ciężkim wysiłkiem fizycznym.

W późniejszych stadiach przewlekłych hemoroidów krwawienie występuje niezależnie, bez względu na defekację lub wysiłek fizyczny. Ilość utraty krwi może być różna. W większości przypadków ciało pacjenta z chronicznymi hemoroidami dostosowuje się do małej powtarzanej utraty krwi, nie ma anemii. W przypadku ciężkiego krwawienia, często obserwowanego u młodych mężczyzn, jak również w późniejszych stadiach choroby, może wystąpić niedokrwistość z niedoboru żelaza.

W przypadku hemoroidów zewnętrznych, pacjent może samodzielnie wykryć hemoroidy, które są małymi, elastycznymi, okrągłymi, w kształcie torebek. W przypadku wewnętrznych hemoroidów, węzły znajdują się wewnątrz zwieracza i są wykrywane podczas badania doodbytniczego. Przy braku powikłań średnica węzłów zwykle nie przekracza 2 cm, palpacja jest bezbolesna lub towarzyszy uczucie dyskomfortu.W przypadku wzrostu zakrzepicy lub zapalenia węzłów stają się one bardzo bolesne.

Charakter bólu w przewlekłych hemoroidach różni się w zależności od stadium choroby, obecności lub braku powikłań. Zwykle ból nie jest intensywny, przeważa uczucie pieczenia i uczucie pełni podczas defekacji. Po zakończeniu defekacji dyskomfort zwykle znika stopniowo, w niektórych przypadkach uczucie pieczenia utrzymuje się przez kilka godzin, dając pacjentowi z przewlekłym hemoroidom wyraźne dyskomfort. W stanach zapalnych i zakrzepicy nasila się nasilenie zespołu bólowego. Bóle stają się wygięte lub pulsujące, pogarsza kaszel i podnoszenie. W ciężkich przypadkach sen jest zaburzony, pacjent nie może być w pozycji siedzącej.

Typowym objawem przewlekłych hemoroidów jest świąd okolicy okołoporodowej spowodowany wydzielaniem śluzu, utratą hemoroidów i tworzeniem miejsc maceracji. U niektórych pacjentów z przewlekłymi hemoroidami przyczyną swędzenia staje się zapalenie skóry, które rozwinęło się przy użyciu miejscowych leków o działaniu drażniącym.Obrzęk okołooperacyjny w przypadku przewlekłych hemoroidów nie jest typowy, pojawienie się tego objawu jest zwykle związane z częstym wypadaniem węzłów. Najczęstszym powikłaniem przewlekłych hemoroidów jest zakrzepica hemoroidów. Mniej powszechne są krwiaki w okolicy kanału odbytu, obfite krwawienie podczas uwięzienia i nekroza wewnętrznych węzłów. W niektórych przypadkach naruszenie węzłów może być skomplikowane przez paraproctitis.

Rozpoznanie chronicznych hemoroidów

Rozpoznanie ustala się w świetle skarg, wywiadu chorobowego, danych z badania okolicy odbytu, badania cyfrowego, anoskopii i sigmoidoskopii. Kontrolę odbytu w przypadku podejrzenia o przewlekłe hemoroidy przeprowadza się w pozycji kolana łokcia lub na fotelu ginekologicznym. Podczas badania proktolog zwraca uwagę na stan zwieracza, obecność powiększonych hemoroidów zewnętrznych, miejsc maceracji, śladów krwi, kału i śluzu. Podczas badania doodbytniczego i anoskopii określa się lokalizację i wielkość hemoroidów wewnętrznych, a w celu dokładniejszej oceny stanu węzłów pacjenta z chronicznymi hemoroidami, prosi się je o szczepienie.

Jeśli podejrzewasz uszkodzenie zmiany okrężnicy, przepisuje się kolonoskopię i irygoskopię. Badania te są okazją do wykluczenia lub potwierdzenia obecności innych zmian w przewodzie pokarmowym, którym towarzyszy krwawienie z odbytu. Wszyscy pacjenci z przewlekłymi hemoroidami są kierowani do konsultacji z terapeutą. W procesie diagnostyki różnicowej wykluczone są inne choroby odbytnicy i kanału odbytu, przede wszystkim nowotwory złośliwe.

Leczenie przewlekłych hemoroidów

W procesie leczenia tej patologii stosuje się leczenie zachowawcze, techniki małoinwazyjne i klasyczne interwencje chirurgiczne. Taktyki terapeutyczne określa się w zależności od stadium choroby, obecności lub braku powikłań, nasilenia bólu i innych czynników. Wskazania do leczenia zachowawczego to początkowe stadia przewlekłych hemoroidów, a także późne stadia choroby w czasie ciąży oraz w przypadku przeciwwskazań do operacji.

Pacjenci z chronicznymi hemoroidami,przepisać dietę bogatą w błonnik roślinny, stosować łagodne środki przeczyszczające, aby znormalizować działanie przewodu pokarmowego i wyeliminować zaparcia. Stosuj leki trombolityczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, przeprowadź procedury fizjoterapeutyczne. W przypadku braku efektu u pacjentów z przewlekłym hemoroidami stosuje się stwardnienie, dwubiegunową lub podczerwoną koagulację, podwiązanie hemoroidów za pomocą ligatur lateksowych i inne procedury minimalnie inwazyjne. W późniejszych etapach wykonywana jest hemorrholopeksja lub hemoroidektomia.

Co wywołuje rozwój przewlekłych hemoroidów?

Przewlekłe hemoroidy są zawsze wynikiem nieleczonych ostrych hemoroidów. Mówiąc o przyczynach rozwoju tej choroby, należy zwrócić uwagę tylko na jedną – upośledzenie krążenia krwi w miednicy małej i rozwój żylaków w żyłach hemoroidalnych. W wyniku tych wszystkich zaburzeń przepuszczalność żył hemoroidalnych zmniejsza się i pojawiają się w nich zatory, co prowadzi do zwiększenia ich wielkości i utraty guzków powstałych poza odbytem.

Wśród głównych czynników, które mogą powodować przewlekłe hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne, możemy wyróżnić następujące:

 • długotrwałe stosowanie niektórych leków, które niekorzystnie wpływają na układ krwionośny;
 • siedzący tryb życia;
 • ciąża i poród;
 • urazy;
 • palenie;
 • niezdrowa dieta;
 • różne patologie przewodu pokarmowego;
 • choroby onkologiczne jelita;
 • nadużywanie alkoholu;
 • nadmierne ćwiczenia.

Objawy przewlekłych hemoroidów

Przewlekłe objawy hemoroidalne mają następujące objawy:

 • odczucie ciał obcych w odbycie;
 • szczeliny odbytu i krwawienie;
 • pojawienie się obrzęk guzków w odbycie;
 • ból, który zwiększa się podczas wypróżnień;
 • uczucie niekompletnych ruchów jelit;
 • swędzenie i pieczenie w okolicy odbytu.

Podczas remisji wszystkie te objawy są zamazane i mogą w ogóle nie przeszkadzać pacjentowi. Ale w czasie zaostrzenia stają się wyraźne i mogą łatwo wyprzeć osobę z pracy potasu.

Stopnie chronicznych hemoroidów

Przewlekłe hemoroidy mają kilka stopni rozwoju:

 • 1 stopień – objawy są prawie nieobecne, łatwe do leczenia;
 • Etap 2 – charakteryzujący się utratą hemoroidów podczas ruchów jelit, jest łatwy do cofnięcia, może pojawić się lekkie swędzenie i pieczenie w odbycie;
 • Stopień 3 – duże hemoroidy pojawiają się w okolicy odbytu, które są trudne do osadzenia w odbytnicy, często zapalne i towarzyszą szczeliny odbytu i krwawienia (przewlekłe hemoroidy stopnia 3 są trudne do leczenia);
 • Stopień 4 – hemoroidy nie mogą być zmniejszone, stan zapalny, powodują u pacjenta silny ból, któremu towarzyszy zakrzepowe zapalenie żył.

Leczenie przewlekłych hemoroidów

Przewlekłe leczenie hemoroidów jest trudne, szczególnie jeśli pacjent idzie do lekarza już na 3 lub 4 etapach rozwoju. W tym drugim przypadku żadne leczenie nie pomaga – konieczna jest operacja.

Ale hemoroidy 1 lub 2 stadia są łatwo podatne na leczenie farmakologiczne. Wymaga użycia specjalnych leków, których działanie ma na celu:

 • usuwanie procesów zapalnych;
 • zwiększony ton naczyniowy;
 • poprawa krążenia krwi;
 • łagodzi swędzenie i pieczenie.

Na rynku farmaceutycznym istnieje wiele takich leków i warunkowo można je podzielić na 3 główne grupy:

 • czopki doodbytnicze;
 • maści i żele;
 • pigułki i kapsułki.

Takie leki stosuje się zazwyczaj kilka razy dziennie. Maści, żele i czopki doodbytnicze są stosowane tylko po opróżnieniu jelit i prysznica.

Oprócz leków zalecana jest specjalna dieta i gimnastyka. Dieta ma na celu poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego i zapobieganie zaparciom, które mogą prowadzić do zaostrzenia przewlekłych hemoroidów. Całkowicie wyklucza z diety smażone, tłuste, wędzone i słone potrawy, a także mąkę, słodycze, konserwy i marynaty.

Bardzo ważne jest, aby stale wykonywać gimnastykę hemoroidów, która pomaga wzmocnić mięśnie miednicy mniejszej i zapobiec zaostrzeniu choroby. Wszystkie ćwiczenia są wybierane indywidualnie, w zależności od stopnia i ciężkości hemoroidów.

Możliwe jest również leczenie przewlekłych hemoroidów drugiego stopnia za pomocą tradycyjnej medycyny. Ale przed ich zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą.

Trudno powiedzieć, jak i jak należy leczyć chroniczne hemoroidy, ponieważ każdy organizm jest indywidualny i wymaga własnego podejścia. Dlatego jeśli chcesz raz na zawsze pozbyć się tej dolegliwości, zdecydowanie nie możesz tego zrobić bez pomocy lekarza. Postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, a na pewno będziesz w stanie pokonać tę chorobę.

Przewlekłe hemoroidy – objawy, przyczyny, diagnoza

Przewlekłe hemoroidy wewnętrzne to choroba patologiczna charakteryzująca się rozszerzaniem żył hemoroidalnych, które tworzą węzły. Znajdują się wewnątrz odbytnicy, są diagnozowane przez badanie doodbytnicze.

Koncepcja przewlekłych hemoroidów zewnętrznych jest podobna do wewnętrznej, tylko hemoroidy znajdują się na wylocie odbytu. Są łatwe do wykrycia, nawet dla pacjenta, poprzez badanie okolicy okołowianej.

Objawy przewlekłych hemoroidów na początkowym etapie są raczej słabe, przedstawiono je poniżej:

 • swędzenie i pieczenie w okolicy odbytu;
 • ból tylko podczas aktu defekacji;
 • krew podczas ruchów jelit na stołku i bieliźnie.

Innym objawem zapalenia węzłów jest obecność wydzielin śluzowych w masie kałowej, ale nie występuje u wszystkich pacjentów.

Często pacjenci nie zwracają uwagi na niewielki dyskomfort w okolicy okostnej, ale jest to zasadniczo błędne. Jeśli wystąpi co najmniej jeden z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z proktologiem.

Metody diagnostyki przewlekłych hemoroidów:

 1. USG odbytnicy;
 2. rektoromanoskopia;
 3. test palca;
 4. anoskopia.

Główną przyczyną choroby jest regularne zaparcie. Wywierają zwiększony nacisk na ściany naczyń krwionośnych. Może również powodować zaparcia:

 • siedzący tryb życia;
 • ciąża;
 • proces dostawy;
 • patologicznie słabe ściany naczyń;
 • ciągły, ciężki wysiłek fizyczny.

Po poradzeniu sobie z przyczynami i objawami choroby, należy rozważyć pytanie – jak leczyć chroniczne hemoroidy, w zależności od jego lokalizacji.

Tradycyjna medycyna leczenie

Leczenie wszelkiego rodzaju hemoroidów musi koniecznie być połączone z ćwiczeniami fizycznymi, mającymi na celu normalizację przepływu krwi w miednicy i specjalną dietę łagodzącą zaparcia.

Obecny rynek farmaceutyczny oferuje szeroki wybór preparatów do stosowania miejscowego i tabletek doustnych – venotonics.Te ostatnie są potrzebne do wzmocnienia ścian naczyń krwionośnych. Możesz wybrać na przykład kapsułki Venoruton lub Phlebodia 600.

Przewlekłe leczenie hemoroidów zawsze towarzyszą leki o lokalnym spektrum działania. Cóż, co to będzie – świece, śmietana lub żele, wybór jest tylko dla pacjenta.

W przypadku hemoroidów wewnętrznych lepiej jest używać świec. Najskuteczniejsze czopki przepisywane przez proktologów:

 • Anestezjol – szybko łagodzi ból i zmniejsza stan zapalny;
 • Proktozan – eliminuje ból i dyskomfort w okolicy odbytu;
 • Nigepan – łagodzi stany zapalne i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi;
 • Sediprokt – ma właściwości przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i regenerujące;
 • Olej rokitnikowy składa się wyłącznie z naturalnych składników.

Warto zauważyć, że świece takie jak olej z rokitnika są zatwierdzone do użytku przez kobiety w okresie laktacji i kobiety w ciąży. Powstają one na bazie oleju z rokitnika, redukują stany zapalne, stymulują regenerację zniszczonych ścian naczyń, działają antybakteryjnie i leczniczo.

Spośród najpopularniejszych maści:

 1. Troxevasin;
 2. Proktozan;
 3. Proktosedil;
 4. Aurobin;
 5. Hepatrombin.

W ten sposób hemoroidy można wyleczyć tylko w początkowej fazie. Cóż, w zaawansowanych formach stosuje się metody leczenia inwazyjnego i chirurgicznego.

Metody inwazyjne i chirurgiczne do zaostrzeń

W przypadku przedwczesnego i złej jakości leczenia, a także w przypadku nieprzestrzegania zasad żywienia, przewlekłe hemoroidy mogą przekształcić się w ostrą postać. Pierwszym etapem leczenia będzie złagodzenie bólu, a następnie pacjentowi zaproponowana zostanie hemoroidektomia lub metoda inwazyjna.

Hemoroidektomia wykonywana jest w szpitalu przez jeden dzień. Okres rehabilitacji może potrwać nawet miesiąc. Jeśli będziesz postępować zgodnie z zasadami jedzenia i ćwiczeń, to zjawisko przewlekłych hemoroidów może zniknąć na zawsze.

Warto pamiętać, że wyleczone hemoroidy z hemoroidektomią mogą mieć nawroty, dlatego tak ważne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich zaleceń proktologa.

Metody inwazyjne obejmują:

 • krioterapia – leczenie ekstremalnego przeziębienia;
 • domieszkowanie węzłów za pomocą pierścieni lateksowych, które są noszone w zapalnym węźle, tym samym zatrzymując przepływ krwi;
 • fotokoagulacja – leczenie za pomocą źródła pulsującego światła (naczynia są podgrzewane, krew koaguluje w nich, naczynie rośnie wraz z tkanką łączną);
 • skleroterapia – wchodzenie w stan zapalny leku, który tworzy rurkę i zapobiega przepływowi krwi, w wyniku czego ściany sklejają się i węzeł umiera.

Cechy choroby

Hemoroidy – choroba związana z chorobą naczyń w okolicy miednicy. W obszarze odbytnicy znajdują się 2 duże żyły, z których jedna leży pod skórą, a druga – pod śluzówką.

Kiedy krążenie krwi jest zatkane, tworzą się zrosty w naczyniach, ściany są zranione, pojawiają się na nich duże węzły, podatne na przerost. Proces defekacji staje się bolesny, towarzyszą mu trwałe obrażenia i krwawienie.

Co to są ostre hemoroidy i co jest przewlekłe? Ostre hemoroidy charakteryzują się silnym bólem, pieczeniem, swędzeniem, utratą węzłów, gorączką.

Nie można zignorować takiego stanu, przy częstych objawach mężczyźni prędzej czy później szukają pomocy medycznej. Czasami jednak łagodzą bolesne ataki ze znanym anestetykiem, prawdopodobnie opóźniając wizytę u specjalisty.

Objawy stają się mniej wyraźne lub znikają na chwilę, ale choroba rozwija się i prędzej czy później daje się odczuć kolejnym atakiem.

Na przewlekłe hemoroidy charakteryzuje się przemianą ataków z okresami odpoczynku. Podczas remisji pacjent nie odczuwa bólu, możliwe jest niewielkie swędzenie odbytu i niewielkie krwawienie z odbytu.

Nieleczone okresy odpoczynku stają się krótsze i ostrzejsze, a objawy stają się bardziej wyraźne. Jak widać ostre hemoroidy i przewlekłe – 2 zupełnie różne formy choroby, których nie należy mylić.

Eksperci uważają, że leczyć przewlekłe hemoroidy jest trudniejsze niż ostre. Objawy choroby są mniej wyraźne, a schemat terapeutyczny powinien obejmować najszerszy z możliwych zakres leków.

Główne przejawy i formy

Choroba może być zewnętrzna, wewnętrzna i złożona:

 1. Przewlekłe hemoroidy zewnętrzne rozwija się ze zmianą żyły, która leży pod skórą w okolicy odbytnicy i małych podskórnych naczyń włosowatych. W rezultacie hemoroidy i obrzęki zlokalizowane są wokół odbytu, z naprężeniem podczas wypróżniania, wychodzą i wymagają repozycji.
 2. Przewlekłe wewnętrzne hemoroidy – co to jest? Ta postać choroby jest spowodowana problemami z żyłą pod błoną śluzową.

  Węzły są zlokalizowane wzdłuż ścian odbytnicy. Wykryj je i dokładnie określ rozmiar, który jest możliwy tylko przy badaniu doodbytniczym lub USG. Ta forma może być wykryta dość późno, leczenie jest skomplikowane.

 3. Przewlekłe hemoroidy połączone (mieszane) łączy węzły zewnętrzne i wewnętrzne. Bardzo częstym rozwiązaniem jest typowe dla mężczyzn z dziedziczną chorobą naczyń.

Teraz, gdy już wiesz o rodzajach chronicznych hemoroidów, objawy są kolejnym tematem, który zostanie omówiony przez naszych specjalistów w tym artykule.

Objawy i rozwój choroby

Głównym objawem przewlekłych hemoroidów jest krwawienie z odbytu. Lekkie znaki na płótnie i papierze toaletowym są typowe dla pierwotnego kształtu.

Kiedy choroba jest zaniedbywana, można wykryć plamy podczas ruchów jelit, zauważalna czerwona pięta pojawia się na bieliźnie, aw kale można znaleźć nie tylko świeże krople, ale także ciemne skrzepy skoagulowanej krwi. Ta ostatnia opcja jest szczególnie niebezpieczna, mówi o trwałym uszkodzeniu wewnętrznym i gromadzeniu się krwi w odbytnicy.

Dodatkowe objawy to:

 • pieczenie i swędzenie;
 • częste zaparciaktóre mogą naprzemiennie z biegunką;
 • ogólny letarg, apatia, bezsenność, utrata apetytu;
 • drażliwość i niepokój.

Istnieją 3 stadia chronicznych hemoroidów:

 1. Początkowy etap xp hemoroidy są prawie bezobjawowe. Charakteryzuje się rzadkimi kroplami krwi podczas ruchów jelit, niewielkim świądem w odbycie. Hemoroidy mają niewielkie rozmiary i praktycznie nie są zaognione.
 2. Druga faza przewlekłe hemoroidy charakteryzują się wytrącaniem węzłów o silnym napięciu lub zaparciach. Guzy są łatwo ustawiane ręcznie, krwawienie staje się bardziej wyraźne, obrzęk pojawia się wokół odbytu.
 3. Dla trzeci etap charakteryzuje się częstym zaostrzeniem bólu i pieczenia. Hemoroidy mogą wypaść nawet przy niewielkim stresie, często ulegają stanom zapalnym, ropa może być mieszana z krwią. Pojawiające się zewnętrzne pęknięcia są opóźnione z trudem, co wskazuje na rozwój anemii.

Zanim przejdziemy do tematu: "Przewlekłe hemoroidy: leczenie", chciałbym wspomnieć o konsekwencjach, które czekają na pacjenta w przypadku odmowy leczenia.

Potencjalne zagrożenie dla mężczyzn

Głównym niebezpieczeństwem przewlekłej postaci jest fałszywe samozadowolenie.Bez poczucia silnego bólu pacjent nie uważa za konieczne skonsultować się z lekarzem.

Jednak stała utrata krwi może wywołać bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Wśród nich są:

 • pojawienie się dużych nie-leczących szczelin odbytu;
 • anemia;
 • występowanie ropnej przetoki;
 • złośliwe guzy odbytnicy.

Ciągłe krwawienie mówi o wielu wewnętrznych przerwach, które stają się pożywką dla bakterii. Uszkodzone ściany odbytnicy prowokują rozwój komórek nowotworowych, w początkowym stadium trudno jest zdiagnozować raka odbytnicy.

Niedokrwistość u mężczyzn może powodować wiele problemów, w tym niewydolność serca i różne patologie mózgu.

Metody leczenia

Jak leczyć chroniczne hemoroidy? Leczenie hemoroidów zależy od postaci i stadium choroby.

Samodiagnozy lepiej nie robić. Lekarz przepisuje schemat leczenia po szczegółowych analizach, badaniu doodbytniczym i analizie przebiegu choroby.

Na początkowym etapie ważne jest normalizowanie przepływu krwi, wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych. Wykorzystywane są Venotonics w postaci kapsułek, tabletek i świec.

W tym okresie Stosuje się preparaty Detralex, Gepatrombin i Gepatrombin G.. Maści znieczulające z lidokainą, adrenaliną, prednizolonem są możliwe w celu złagodzenia bólu. Maść na bazie antybiotyków pomoże usunąć zewnętrzne stany zapalne: synthomycynę, tetracyklinę, lewometynę.

Leczenie każdym lekiem trwa od 7 do 14 dni, po którym następuje przerwa. Przygotowania są stosowane w złożonych, ale konieczne jest, aby wziąć pod uwagę ich kompatybilność.

Na przykład, maści lidokainowej nie można stosować z innymi lekami w tej grupie. Antybiotyki są stosowane w kursach przez 5 dni., następnie zostają zastąpione przez lżejsze preparaty.

Jeśli zamierzasz pozostać incognito z chorobą przewlekłych hemoroidów, leczenie w domu jest idealne dla twojej sprawy. Do tonowania naczyń krwionośnych i naczyń włosowatych stosuje się nalewki alkoholowe i wywary wodne z kasztanowca, glistnika, piołunu.

Zalecane są ujędrniające i kojące herbaty na bazie rumianku, krwawnika pospolitego, pąków brzozy, szałwii, dzikiej róży, głogu. Aby złagodzić dyskomfort w obszarze miednicy Zastosuj siedzącą ciepłą kąpiel z wywaru z rumianku, nagietka, eukaliptusa. Przeczytaj więcej o środkach ludowych tutaj.

Jeśli występują problemy z krzesłem, można użyć lewatywy oczyszczającej i terapeutycznej. Mikrokostery pomagają w drobnych krwawieniach wewnętrznych i mikrouszkach, łagodzą obrzęk i stan zapalny.

Zakupione leki można zastąpić domem. Na przykład świece domowe wykonane z wosku, ziemniaków, kandyzowanego miodu służą do nawilżania skóry i regeneracji tkanek. Usunąć zewnętrzne zapalenie i leczyć szczeliny odbytu pomoże maść z olejem z dzikiej róży lub rokitnika zwyczajnego.

Program terapeutyczny musi być uzupełniony zmianami stylu życia. Pacjenci z chronicznymi hemoroidami powinni zwiększyć aktywność lokomotoryczną, chodzić więcej.

Pływaj, uprawiaj gimnastykę. Przydatne ćwiczenia. Przyczynia się do normalizacji krążenia krwi w okolicy miednicy, różnych asan z jogi, sztuk walki.

Konieczne jest unikanie przepracowaniapodnoszenie ciężarów i sportów związanych z nagłym i krótkotrwałym stresem.

Pacjenci przepisywali oszczędzającą dietę o obniżonej kaloryczności. Przewlekłe hemoroidy mogą być zaostrzone przez tłuste, ostre, zbyt gorące potrawy.

Ich menu powinno wykluczać czerwone mięso, fast food, napoje zawierające kofeinę, przemysłowe słodycze. Podstawą diety dla przewlekłych hemoroidów będą pokarmy bogate w błonnik: pełnoziarniste zboża, świeże i gotowane na parze warzywa, owoce i jagody.

Przydatne niskotłuszczowe produkty mleczne, ryby, chudy drób. Wszystkie rodzaje alkoholu i palenie są surowo zabronione.

Przy braku niezbędnych produktów należy stosować suplementy witaminowe i suplementy diety. Są niezbędne do ciągłej utraty krwi i ryzyka niedokrwistości.

Przydatne wideo

Więcej informacji na temat chronicznych i ostrych hemoroidów można znaleźć, oglądając wideo poniżej:

Wniosek

Przewlekłe hemoroidy są poważną chorobą wymagającą terminowej diagnozy i przemyślanego leczenia. To będzie długo, ale przy ścisłym przestrzeganiu zaleceń lekarza prowadzącego, możesz liczyć na sukces. Mam nadzieję, że to pomoże ci dowiedzieć się więcej o chronicznych hemoroidach i jak je leczyć.

Przyczyny patologii

Przyczyny przewlekłych hemoroidów mogą być różne i najczęściej patologia rozwija się pod wpływem następujących czynników:

 • częste i długotrwałe zaparcia;
 • aktywne życie seksualne z przewagą seksu analnego;
 • wysoki fizyczny stres na ludzkim ciele;
 • postęp patologii wątroby;
 • różne choroby zakaźne i weneryczne;
 • niesprawności w układzie naczyniowym ciała;
 • ciąża i poród;
 • nadwaga lub otyłość, która zwiększa obciążenie dla ciała;
 • siedzący tryb życia i siedzący tryb pracy;
 • spożywanie dużych ilości tłustych i smażonych potraw;
 • nadużywanie alkoholu.

W rzeczywistości wpływ na ciało takich czynników osobno może nie wpływać na stan zdrowia, ale w połączeniu z odchyleniami w układzie naczyniowym ryzyko hemoroidów zwiększa się kilkakrotnie.

Objawy choroby

Obraz kliniczny przewlekłych hemoroidów jest szczególnie wyraźnie przedstawiony podczas postępu choroby. W przypadku, gdy choroba jest na początkowym etapie rozwoju, pacjent może nie zauważyć w ogóle pojawienia się jakichkolwiek charakterystycznych objawów. Przewlekłym hemoroidom mogą towarzyszyć następujące objawy:

 1. Rozwija silny ból zespół z powodu uporczywych zaparć, aw przypadku pęknięć w śluzie, aktem defekacji towarzyszy dyskomfort i ból. Przejście krzesła w odbycie ma traumatyczny wpływ na węzły, a nawet je zarysowuje.
 2. Pacjent skarży się na ciągłe odczuwanie obecności w odbycie obcego obiektu. Objaw ten staje się całkiem jasny, jeśli pacjent ma poważnie zaogniony obszar odbytnicy. W takiej sytuacji płyn zaczyna być uwalniany z odbytu, co jest bardzo irytujące.
Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: